Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

 

 

Národní institut pro další vzdělávání převzal od 1. 1. 2014 garanci za realizaci národního projektu

K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

V současné době stoupá význam a úloha neformálního vzdělávání (včetně zájmového), a to v rámci celoživotního učení. Projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání přispívá k prosazení této myšlenky, zároveň odpovídá na potřebu zvýšení zaměstnavatelnosti a konkurenceschopnosti občanů na trhu práce.