Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Semináře k profesnímu rozvoji mentorů

Ve dnech 20.– 21. 11. a 1.-2. 12. 2014 proběhly v rámci dalšího profesního rozvoje mentorů (pracovníků zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, dva semináře nazvané Pedagogický proces. O průběhu těchto seminářů jsme informovali v jednom z předchozích článků, uveřejněném na webu projektu K2, v sekci Studium pedagogiky. Nabízíme Vám k poslechu zajímavé audionahrávky, které jsou výstupem zmiňovaných dvou seminářů. 

Procházka lesem

Advent