Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Pedagogický cíl

Další seminář, který měl v rámci projektu K2 – SPVČ za cíl profesní rozvoj mentorů (pracovníků zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, se nazýval Pedagogický cíl. Proběhl celkem dvakrát – poprvé dne 6. 11. 2014 a podruhé 11. 2. 2015. Oběma semináři prošlo cca 40 lektorů pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. 

Hlavním tématem těchto dvou seminářů byl způsob, jak co nejefektivněji stanovovat pedagogický cíl pro vědomou pedagogickou činnost. Účastníci nejprve prožili zážitkovou aktivitu a pokoušeli se přijít na to, za jakým cílem lektor semináře techniku zařadil. Poté se seznámili s Bloomovou taxonomií výukových cílů a učili se s ní prakticky zacházet. Na závěr sami lektoři dostali zadání pro vlastní pedagogickou činnost – stanovený obecný cíl, který si měli konkretizovat, formulovat dílčí cíle a na základě tohoto stanovit nejefektivnější metodu, pomocí níž bude těchto konkrétních cílů v daném časovém horizontu dosaženo. Tuto aktivitu si pak účastníci vyzkoušeli pomocí svých kolegů – ostatních účastníků semináře.

Lektoři se shodli na tom, že náplň semináře pro ně byla přínosná, protože nešlo jen o teorii, ale mohli hned aplikovat vše naučené do pedagogické praxe, ptát se, diskutovat o sporných tématech, ujasňovat si vše, co dělalo jim i jejich studentům problémy. 

Bára Polívková, garantka SPVČ