Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

24
února

Semináře k profesnímu rozvoji mentorů

Ve dnech 20.– 21. 11. a 1.-2. 12. 2014 proběhly v rámci dalšího profesního rozvoje mentorů (pracovníků zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, dva semináře nazvané Pedagogický proces. O průběhu tě…

24
února

Pedagogický cíl

Další seminář, který měl v rámci projektu K2 – SPVČ za cíl profesní rozvoj mentorů (pracovníků zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, se nazýval Pedagogický cíl. Proběhl celkem dvakrát &ndas…

24
února

Kreativní pedagogický proces

Vzhledem k tomu, že z evaluace první etapy pilotáže Studia pedagogiky volného času vyplynula potřeba dále profesně rozvíjet mentory (pracovníky zodpovídající za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, byly připraveny čtyři sem…

24
února

V. etapa v rámci Studia pedagogiky volného času zahájena!

Poslední etapa Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2, který spolu s ministerstvem školství realizuje Národní institut pro další vzdělávání, byla odstartována prostřednictvím pracovního setkání s pracovníky zodpovídajícími za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kteří jsou lektory pilotovaných školení …

16
října

Témata dalších školení pro mentory

Vzhledem k tomu, že z evaluace první etapy pilotáže Studia pedagogiky volného času vyplynula potřeba dále profesně rozvíjet mentory (pracovníky zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, byly připraveny čtyři s…

16
října

Podpora mentorů formou dalšího vzdělávání

flip Vzhledem k tomu, že z evaluace první etapy pilotáže Studia pedagogiky volného času vyplynula potřeba dále profesně rozvíjet mentory (pracovníky zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří j…

21
září

IV. etapa v rámci Studia pedagogiky volného času zahájena!

Dne 26. srpna 2014 proběhlo v DDM Hlavního města Prahy setkání s organizátory IV. etapy Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání spolu s ministerstvem školství.

4
září

III. etapa Studia pedagogiky v obrazech

V srpnu 2014 skončila III. etapa Studia pedagogiky volného času. V době, kdy probíhaly kurzy v jednotlivých regionech České republiky, byly pořízeny fotografie, které dáváme k náhledu všem, kdo se o Studium pedagogiky zajímají. Z fotografií je vidět, že lektoři i studenti si studium náležitě užili.

2
června

III. etapa pilotního ověřování Studia pedagogiky v rámci projektu K2 vrcholí...

Klíčová aktivita Studium pedagogiky volného času se blíží k ukončení své III. etapy realizace, v jejímž rámci se uskutečnilo 86 kurzů Studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Nyní probíhají odborné testy z pedagogiky a psychologie, studenti realizují připravené pedagogické lekce, aby pak z…

19
května

Jak vnímají Studium pedagogiky volného času jeho účastníci?

V tomto období vrcholí III. etapa Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Samozřejmě nás zajímá, jak SPVČ vnímají ti, pro které celé studium pedagogiky vzniklo, tedy jeho úč…

2
května

Kurz studia pedagogiky v regionální televizi

Na jeden z dubnových vzdělávacích kurzů pro pedagogy volného času, které probíhají v rámci Studia pedagogiky volného času projektu K2, se přijeli podívat reportéři regionální televize do Domu dětí a mládeže Fontána v Bohumíně.

11
dubna

I. a II. etapa Studia pedagogiky očima lektorů

 SPVČ Po ukončení I. a II. etapy Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání byli lektoři a organizátoři kurzů požádáni o shrnující hodnocení jejich průběhu. 

17
března

Setkání mentorů byla úspěšně realizována

Setkání mentorů, jejichž účelem bylo dát podporu mentorům zapojeným do projektu K2 – Studium pedagogiky, úspěšně proběhla. První setkání bylo realizováno 28. ledna a konalo se v Praze, další dvě setkání se pak uskutečnila 15. února v Brně a 25. února v Plzni.

17
března

Závěrečná práce Marie Sedlákové

Zde si můžete přečíst závěrečnou práci jedné z účastnic Studia pedagogiky. Tuto práci lze posuzovat jako jednu z promyšlenějších, která naplnila hodnoticí kritéria závěrečné práce, uvedená v článku Závěrečná práce jako výstup Studia pedagogiky.

17
března

Marie Sedláková - výcvik agility

Uvádíme další závěrečnou práci, kterou vypracovala účastnice Studia pedagogiky. Lze ji posuzovat jako jednu z promyšlenějších, která naplnila hodnoticí kritéria, uvedená v článku: Závěrečná práce jako výstup Studia pedagogiky.

10
února

II. etapa Studia pedagogiky volného času v obrazech

Následující fotografie zachycují Studium pedagogiky volnočasových aktivit hledáčkem fotoaparátu, popř. čočkou mobilních telefonů mentorů, kteří vedli v minulém kalendářním roce své kurzy po celé České republice. Můžete se přesvědčit nejen o tom, že pedagogika nemusí být nutně nuda, ale také o tom, že naši mentoři a jejich studenti jsou „fakt dobří…

10
února

Pracovní setkání mentorského týmu

V budově Národního institutu pro další vzdělávání na Senovážném náměstí v Praze proběhlo 28. 1. 2014 první z pěti pracovních setkání mentorského týmu. Zúčastnilo se ho celkem 30 účastníků. V následujícím článku naleznete jeho stručný obsah. V podobném duchu budou probíhat i další  připravovaná pracovní setkání mentorů.

8
února

Závěrečná práce Kláry Poláčkové

Zde uvádíme závěrečnou práci Kláry Poláčkové, kterou lze použít jako demonstraci úspěšného naplnění kritérií hodnocení závěrečné práce Studia pedagogiky.

8
února

Zpravodajství z okolí - Klára Poláčková

Klára Poláčková z Lipky (školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně) popsala ve své závěrečné práci výstup z jedné z pravidelných schůzek své družiny „Včelek“. Její závěrečnou práci zde uvádíme jako demonstraci toho, jak lze naplnit jednotlivé body, které jsou popsány v článku Závěrečná práce jako výstup studia pedagogiky.

8
února

Závěrečná práce jako výstup Studia pedagogika volného času

Výstupem SPVČ je závěrečná práce. Pro mnohé a zaměstnané studenty může být mnohdy časově i jinak náročné zrealizovat na základě zadání pedagogickou práci se svou skupinou a pak to popsat ve své závěrečné práci. Ráda bych v tomto článku vysvětlila, proč je dobré si tímto procesem projít. Výstup – závěrečná práce – slouží jako velice důležité …

18
září

První etapa kurzů studia pedagogiky volného času skončila

V červenci 2013 skončila první etapa vzdělávacích kurzů Studia pedagogiky volného času, které se uskutečnily v rámci projektu K2. V článku přinášíme postřehy lektorů-mentorů z jejich průběhu.

17
září

I. etapa vzdělávacích kurzů SVPČ

Fotogalerie z první etapy vzdělávacích kurzů Studia pedagogiky volného času

18
června

Z Brtnice do Brtnice aneb garantky Studia pedagogiky opět na cestách.

Přestože se pan Petr Matějíček z DDM Jihlava pokusil ukrýt se svými studenty Studia pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v hlubokých hvozdech na Hájence v Černém lese (jak zní její oficiální název) a dvě navigace selhaly, podařilo se nám skupinu studentů najít, doslova „ulovit mentora“ a udělat …

13
května

Byly jsme při tom aneb garantky Studia pedagogiky na návštěvě u mentorů a jejich studentů

První z několika plánovaných metodických návštěv přímo v místě konání vybraných kurzů absolvovaly garantky Studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí pedagogickou činnost.

7
května

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou práci - první studenti v akci...

Fotodokumentace prvních pilotních kurzů realizovaných v Praze a v Hořovicích přináší obrázky z interaktivních metod a forem výuky a ilustrují zaujetí studentů, pohodu a tvůrčí atmosféru...

1
května

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času se v dubnu 2013 rozběhlo plným tempem

  Počátkem dubna 2013 certifikovaní mentoři NIDM MŠMT zahájili první etapu pilotního ověřování obsahu studijního programu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost.  

1
května

Odborná stáž absolventů Studia pedagogiky volného času ve francouzském Toulouse

  Absolventi všech uplynulých ročníků Studia pedagogiky volného času v letech 2005 – 2011 dostali příležitost podívat se a vyzkoušet v praxi, jak probíhá neformální vzdělávání ve světě.

13
února

Aktuální dění v klíčové aktivitě Studium pedagogiky volného času v rámci projektu K2

Aktuální informace pro všechny zájemce o studium pedagogiky určené pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Prakticky to znamená pro všechny lektory a vedoucí zájmových kroužků a letních i příměstských táborů.  A samozřejmě pro všechny vedoucí pracovníky ve stře…

13
února

Vstup nové aktivity do projektu K2

Počátkem roku 2013 vstoupila do projektu K2 nová aktivita - Studium pedagogiky volného času - zacílená na přípravu a rozvoj pedagogů vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.

V roce 2012 v rámci projektu Klíče pro život a jeho klíčové aktivity Studium pedagogiky volného času proběhlo 20 vzdělávacích seminářů zacílených na přípravu vedoucích pracovníků ve školských zařízeních zájmového vzdělávání, které povedou ke zkvalitnění přípravy, vedení a rozvoje pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi v zájmových útvarech, na táborech a jednorázových akcích v zájmovém vzdělávání.

Klíčová aktivita Studium pedagogiky volného času v rámci projektu K2 – …

více »
Podporované prohlížeče