Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Startuje závěrečné prověřování systému OLINA

V březnu jsme na základě připomínek z pilotáže zavádění nástrojů kvality prostřednictvím veřejné zakázky a lidských zdrojů dokončili úpravy systému OLINA. 

V současné době probíhá nastavení systému na serveru Národního institutu pro další vzdělávání tak, aby byl připraven pro poslední fázi prověřování prostřednictvím cílové skupiny organizací. Od 28. dubna bude upravený sytém pro řízení kvality OLINA prověřován čtyřmi organizacemi poskytujícími zájmové a neformální vzdělávání:

Systém OLINA bude upraven na základě případných připomínek organizací realizujících prověřování. Následně bude finální verze systému 20. května představena široké veřejnosti v rámci Závěrečné konference projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“. Akce se uskuteční od 10 hodin v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze.

Systém OLINA je jednoduchý dobrovolný nástroj zaměřený na hodnocení organizací, dobrovolníků a pracovníků v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Jeho hlavními přednostmi jsou jednoduchost, přehlednost, snadná ovladatelnost a především, jeho využívání je zdarma. Pro vedoucí pracovníky organizací, kteří chtějí zefektivnit a rozvíjet služby poskytované svou organizací, bude neocenitelným pomocníkem. 

Mgr. Pavel Brabenec
Garant KA 01