Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

28
dubna

Startuje závěrečné prověřování systému OLINA

V březnu jsme na základě připomínek z pilotáže zavádění nástrojů kvality prostřednictvím veřejné zakázky a lidských zdrojů dokončili úpravy systému OLINA. 

19
března

Probíhá úprava systému pro řízení kvality OLINA

V současné době probíhá úprava systému OLINA na základě provedení analýzy závěrečných zpráv z pilotáže zavádění nástrojů kvality. Pilotáž se uskutečnila v letech 2013–2014 v osmi střediscích voleného času a v osmi nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží. 

1
ledna

S koncem roku 2014 skončila pilotáž zavádění nástrojů kvality

V prosinci roku 2014 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání uskutečnily prezentace závěrečných zpráv zástupců devíti organizací pilotujících zavádění nástrojů kvality prostřednictvím lidských zdrojů. 

20
října

Ukončení realizace předmětu veřejné zakázky zavádění nástrojů kvality

Schválením výstupů (závěrečných zpráv) došlo dne 30. 09. 2014 k ukončení realizace pilotáže zavádění nástrojů kvality, která byla realizována prostřednictvím veřejné zakázky v rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

26
září

Ohlédnutí za setkáním pracovníků realizujících pilotáž zavádění nástrojů kvality

V sídle Národního institutu pro další vzdělávání se 25. září 2014 uskutečnil workshop pro pracovníky realizující pilotáž zavádění nástrojů kvality prostřednictvím systému OLINA. Akce se uskutečnila v rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, který realizuje ministerstvo školství spolu s Národním institutem pro dal…

12
září

Setkání pracovníků realizujících pilotáž zavádění nástrojů kvality

Dne 25. září 2014 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání uskuteční již druhé setkání (workshop) pracovníků realizujících pilotáž zavádění nástrojů kvality prostřednictvím otevřené výzvy. Workshop bude zaměřen na hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. 

3
června

Plán činnosti v KA 01 do konce roku 2014

V rámci první klíčové aktivity projektu K2 se do konce roku 2014 uskuteční tyto činnosti: 

6
května

Školení konzultantů zaměřené na Interní audit

Čtyři organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání se ve dnech 5 –6. května 2014 zúčastnily školení konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality zaměřeného na nástroj Interní audit. 

30
dubna

Školení konzultantů zaměřené na model CAF

V rámci otevřené výzvy na realizaci pilotáže „Zavádění nástrojů kvality“ jsme uskutečnili školení konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání zaměřené na model CAF. 

30
dubna

Systém OLINA bude pilotovat dalších devět organizací

V rámci projektu K2 byla 31. března vyhlášena otevřená výzva na pilotáž zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím on-line systému OLINA v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. 

31
března

ŠANCE PRO VÁS! OTEVŘENÁ VÝZVA – pilotáž zavádění nástrojů kvality

Národní institut pro další vzdělávání (www.nidv.cz) realizuje projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Jedním z cílů projektu je pilotáž zavádění nástrojů kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání prostřednictvím on-line systému řízení kvality OLINA (www.olina.ka2.cz). 

14
března

Ohlédnutí za Workshopem II

Dne 10. března 2014 se uskutečnilo druhé setkání realizátorů předmětu veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“ za účelem návrhu metodiky k hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v zájmovém a neformálním vzdělávání. 

17
ledna

Metodika pro odborné konzultanty

V projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání vycházíme z myšlenky, že jen kvalitní organizace má kvalitní výstupy. A cesta ke kvalitní organizaci nevede přes náhodu, ale přes řízení vlastních procesů, jejich porovnávání a vzájemné propojování tak, aby bylo co nejvíce z očekávání našich klientů naplněno. …

17
ledna

Metodika pro konzultanty k zavádění kvality

Realizátoři projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost jsou každý den v kontaktu s organizacemi, které mají zájem pracovat na své kvalitě. Nyní se otevírá tato možnost i Vám. Musíte jen udělat první konkrétní krok v oblasti, která se mnohým zdá těžko uchopitelná či snad někomu i nemístná pro neformální a zájmové vzdělávání, neboť se domní…

17
ledna

Co vše se událo v KA 01 v roce 2013

Rok 2013 je za námi, vítejte v roce 2014! Jak to tak často bývá, v lednu je ten pravý čas na zhodnocení činností uplynulého roku.

26
listopadu

Ohlédnutí za Workshopem I.

V měsíci listopadu se uskutečnil jednodenní workshop, který byl zaměřený na hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Workshop byl uspořádán v rámci realizace veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“. 

7
listopadu

Workshop I – Hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání)

V rámci klíčové aktivity Aplikace řízení nástrojů kvality v neformálním vzdělávání se mimo jiné zaměřujeme na identifikaci činností hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v našich cílových organizacích (NNO, SVČ). Současně se zabýváme otázkou nastavení objektivního měření jednotlivých činností, respektive celého hlavního procesu.

10
října

Zrušení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality II“

Informace o opakovaném zrušení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality II“.

6
srpna

Co nás čeká do konce roku 2013

Přinášíme vám přehled našich plánovaných akcí, které budeme realizovat v rámci klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání“ do konce roku 2013. Budeme velice rádi, pokud se s vámi na těchto akcích setkáme.

30
července

Šance pro Vás! Veřejná zakázka „Zavádění nástrojů kvality II“

V rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání bylo zahájeno zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce „Zavádění nástrojů kvality II“.

16
července

Ohlédnutí za školením konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality

V měsíci červnu se uskutečnilo šestidenní školení konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání. Školení se zúčastnili vybraní pracovníci organizací, které uspěly v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů …

10
července

Prezentace ze školení konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality

Prezentace ze školení konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality.

14
června

Závěrečná zpráva z úvodní analýzy projektu K2

Hodnotí střediska volného času a nestátní neziskové organizace svoji činnost a jaké k tomu používají nástroje? Jaký je vztah zástupců těchto organizací k uznávání výsledků neformálního vzdělávání? Podrobná zjišt…

5
června

V práci s dětmi nechtějí ustrnout...

V prostorách Hub, s. r. o., v Praze na Smíchově  se 31. května 2013 na Úvodním semináři k řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání setkali pacovníci organizací neformálního vzdělávání. Akci uspořádal Národní institut …

4
června

Příprava školení konzultantů zavádění nástrojů kvality

V rámci klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení kvality“ se připravuje školení pro konzultanty zavádění nástrojů řízení kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vz…

4
června

Prezentace z úvodního semináře

Národní institut dětí a mládeže v rámci klíčové aktivity Aplikace nástrojů řízení kvality projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání uspořádal 31. 5. 2013 Úvodní seminář aneb jak zdolat K2.

4
června

Provádějí SVČ a NNO hodnocení své činnosti?

Touto otázkou jsme se mimo jiné zabývali v úvodním dotazníkovém šetření projektu K2. Ovšem v tomto krátkém příspěvku zmíníme jen několik vybraných zjištění, se kterými Vás chceme aktuálně seznámit. Cíl…

13
května

Jak kvalitně řídit organizaci neformálního vzdělávání?

Národní institut dětí a mládeže  v rámci projektu K2 pořádá koncem května Úvodní seminář k řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání. Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím Vzdělávacího modulu.

10
května

Ohlédnutí za školením odborných konzultantů

V minulém příspěvku jsme Vás informovali o výběru dvaceti odborných konzultantů k řídicím a podpůrným procesům v zájmovém a neformálním vzdělávání.  Připomeňme, že služeb našich konzultantů budou moci využívat organizace, které uspějí v zadávacím řízení veřejné zaká…

24
dubna

Výběr odborných konzultantů k řídicím a podpůrným procesům v neformálním vzdělávání

Dílčím cílem klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení“ bylo na základě otevřené výzvy vybrat 20 odborných konzultantů k řídicím a podpůrným procesům v neformálním vzdělávání (včetně zájmového).

12
března

Zapojte se do zadávacího řízení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“

V rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání bylo zahájeno zadávací řízení k nadlimitní veřejné zakázce „Zavádění nástrojů kvality“.

13
února

Přehledný harmonogram akcí v KA 01

Přinášíme vám přehled našich plánovaných akcí, které budeme realizovat v roce 2013. Budeme velice rádi, pokud se s vámi na těchto akcích setkáme.

4
února

Informace o plánovaných akcích v KA 01

Určitě jste si již povšimli, že Národní institut dětí a mládeže (NIDM) realizuje v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání nový projekt se symbolickým názvem K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

28
ledna

Výzva ke spolupráci v oblasti odborných konzultací

Garant klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání“ vyzývá ke spolupráci odborníky na konzultace řídících a podpůrných procesů v nest…

19
prosince

Třetí člen týmu AKVA – online systém OLINA

Představujeme vám třetího člena týmu klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání“, kterým je online systém OLINA.

19
prosince

AKVA

AKVA je zkrácený název pro Aplikaci nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání, což je oficiální název klíčové aktivity č. 1 v projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzděláv…

19
prosince

Představuje se vám tým první klíčové aktivity projektu K2

Poznejte členy týmu Aplikace nástrojů řízení kvality a seznamte se s jejich prioritami v rámci plnění cílů klíčové aktivity „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání. S čím za vámi př…

Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového)

Hlavním cílem této aktivity je zavedení nástrojů řízení do běžné praxe subjektů neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a tím podpořit jejich kvalitu a zvýšit konkurenceschopnost. Realizace je postavena na nutnosti:

  1. Zavedení nástroje řízení kvality ve vybraných školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizacích (NNO) prostřednictvím proškolených konzultantů a pilotáže nástroje pro ří…
více »

Proč bychom měli uvažovat o procesním řízení organizace?
Jak bychom měli začít se sebehodnocením organizace?
Proč bychom měli uvažovat o sebehodnocení organizace?
více.. Podporované prohlížeče