Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Projekt K2 končí 30. června 2015

Projekt K2, jehož cílem byla podpora zájmového a neformálního vzdělávání, po dvou a půl letech realizace – 30. června 2015 – končí. Jeho realizátory byly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání. 

Aktivity Individuálního projektu národního „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ se na konci června uzavřou. Jejich cílem bylo podpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřovaly do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

Informace a dosažené výstupy projektu po jeho ukončení budou nadále dostupné na webových stránkách Národního institutu pro další vzdělávání v sekci Projekty.