Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

10
června

Projekt K2 končí 30. června 2015

Projekt K2, jehož cílem byla podpora zájmového a neformálního vzdělávání, po dvou a půl letech realizace – 30. června 2015 – končí. Jeho realizátory byly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání. 

22
května

Závěrečná konference K2

Fotografie ze závěrečné konference projektu K2

21
května

Projekt „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ dospěl k svému vrcholu

V kongresovém sále pražského hotelu Olšanka se ve středu 20. května 2015 konala závěrečná konference projektu K2. 

27
dubna

Projekt K2 vyvrcholí v květnu závěrečnou konferencí

Národní institut pro další vzdělávání pořádá ve středu 20. května 2015 od 10.00 hod.  v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze závěrečnou konferenci projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním …

10
dubna

Volnočasové aktivity kvalitněji

Garantka klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2 Mgr. Daniela Havlíčková je autorkou článku „Volnočasové aktivity kvalitněji“, který vyšel v dubnovém čísle časopisu Rodina a škola. Věnuje se v něm tématu neformálního vzdělávání a představuje čtenářům publikaci „Metodika – kompeten…

30
března

Kompetenční přístup v neformálním vzdělávání – šance pro děti a mládež

Mgr. Daniela Havlíčková je editorkou publikace s názvem „METODIKA – Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání“, která vyšla v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformál…

21
ledna

Projekt K2 se blíží k cíli...

Realizace Individuálního projektu národního „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ skončí letos v červnu. Už nyní probíhají přípravy na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 20. května 2015 v pražském…

16
prosince

PF 2015

Vážení přátelé, přejeme Vám klidné prožití Vánoc, v nastávajícím roce 2015 pevné zdraví, spokojenost a osobní úspěchy a těšíme se na další spolupráci a vzájemná setkání. Realizační tým projektu K2  

26
listopadu

Zdolat K2 – to znamená také poznat sám sebe

Pod tímto názvem vyšel v listopadovém čísle časopisu Psychologie dnes článek garantky klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání.

31
října

Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání pod záštitou předsedy Senátu PČR

V prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky se 30. října 2014 uskutečnil IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání v rámci realizace projektu K2. 

17
října

Pozvánka na Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání v rámci projektu K2 zve na IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. 

5
září

Poslanci zasedali v Národním institutu pro další vzdělávání

V prostorách Národního institutu pro další vzdělávání jednali členové podvýborů pro předškolní a základní školství a pro střední a vyšší odborné školství Poslanecké sněmovny na své 3. společné schůzi.

7
srpna

Kvalitněji, hodnotněji, kompetentněji a zodpovědněji v neformálním vzdělávání

V rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání se připravuje k vydání publikace na téma  kompetence, kvalita, kvalifikace a (sebe)koncepce v neformálním vzdělávání.

19
června

Sebehodnocením lépe porozumíte své organizaci

V rámci klíčové aktivity Aplikace nástrojů řízení kvality projektu K2 se vyvíjí on-line systém řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání s názvem OLINA. V současné době tento systém pilotuje 16 organizací zabývajících se touto formou vzdě…

20
května

Napsali o nás v Literárních novinách

V květnovém čísle Literárních novin vyšel článek na téma uznávání neformálního vzdělávání a kulatých stolů se zaměstnavateli a vzdělavateli, které organizuje Národní institut pro další vzdělávání v rámci projektu K2.

28
dubna

Proč uznávat výsledky neformálního vzdělávání?

Snaha o prosazení myšlenky uznání neformálního vzdělávání je stále aktuálnější téma nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie. Proč? Jeho celospolečenské uznání může například pozitivně ovlivnit narůstající problém zaměstnatelnosti…

28
dubna

Obstojí vaše organizace v silné konkurenci? OLINA vám pomůže…

V rámci klíčové aktivity Aplikace nástrojů řízení kvality projektu K2 probíhá pilotáž on-line systému řízení kvality OLINA. Přinášíme Vám další rozhovor o zkušenostech s jeho užíváním, tentokrát se zástupcem občanského sdružení Rodina Př…

18
dubna

Hledání cesty k podpoře uznávání neformálního vzdělávání

Pracovníci projektu K2 uspořádali v úterý 15. dubna 2014 již třetí setkání při hledání cest k uznávání neformálního vzdělávání. Tentokrát přizvali ke kulatému stolu zástupce zaměstnavatelů, vzdělavatelů, odborné veřejnosti a neziskových organizac…

16
dubna

Národní institut pro další vzdělávání a jeho projekty ESF pomáhají pedagogům zvyšovat kvalifikovanost

Národní institut pro další vzdělávání pomáhá pedagogům doplnit chybějící kvalifikaci. Nabízí jim kvalifikační studia, která probíhají nejen na 13 krajských pracovištích NIDV rozmístěných po celé republice, ale i díky projektům Evropského sociálního…

14
dubna

O uznávání neformálního vzdělávání na Rádiu Applaus

Garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání Mgr. Daniela Havlíčková byla 31. března 2014 hostem pořadu Neziskovky v Rádiu Applaus. V přímém přenosu hovořila o projektu K2, jehož jednou z cílových skupin jsou neziskové organizace …

3
dubna

S OLINOU poznáte své silné i slabé stránky

Jedním z cílů projektu K2 je pilotáž zavádění nástrojů kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání prostřednictvím on-line systému řízení kvality OLINA.  V současné době je do ní zapojeno sedm orginazací pro zájmové…

11
března

Uznání neformálního vzdělávání – celospolečenské téma

Před třemi lety, na Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání, byl podepsán jedenácti signatáři dokument, který otevírá další možnosti k jednání při hledání cest začít uznávát neformální vzdělávání a jeho výsledky a tím také podpořit v lidech samotných vnitřní motivaci k celoživotnímu učení a vzdělávání se. Od té doby myšlenku Memoranda podpořilo da…

26
února

Sebehodnocení je jednou z cest k úspěchu

V současné době probíhá pilotáž on-line systému OLINA, do které se zapojilo sedm organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. O možnostech využití tohoto elektronického nástroje a jeho přínosu pro organizace tohoto typu jsme hovořili s Radk…

5
února

Spojením dvou organizací vzniká nová kvalita

Národní institut pro další vzdělávání od 1. ledna 2014 převzal činnosti dosud vykonávané Národním institutem dětí a mládeže, který k 31. 12. 2013 zanikl.

14
ledna

Aktivity zrušeného Národního institutu dětí a mládeže se rozběhly na plné obrátky

Aktivity zrušeného Národního institutu dětí a mládeže pokračují na půdě Národního institutu pro další vzdělávání se sídlem na Senovážném náměstí 25 v Praze 1.

20
prosince

PF 2014

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2014 vám přeje tým projektu K2 a pracovníci NIDM.

20
prosince

Sloučení Národního institutu dětí a mládeže s Národním institutem pro další vzdělávání je završeno

Poslední kroky v procesu slučování Národního institutu dětí a mládeže s Národním institutem pro další vzdělávání byly učiněny v první polovině prosince, kdy se pracovníci NIDM přestěhovali do prostor sídla NIDV na Senovážném náměstí 25 v Praz…

4
prosince

Ohlédnutí za historií Národního institutu dětí a mládeže

Šedesátiletá historie trvání Národního institutu dětí a mládeže se uzavře 31. prosince 2013. Svou činnost zaměřoval na problematiku zájmového a neformálního vzdělávání a činnost školských zařízení v této oblasti, zajišťoval metodickou a organizační podporu práce s dětmi a mládeží a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Od 1. ledna 2014 se stan…

2
prosince

U Kulatého stolu o (ne)zaměstnanosti mládeže

Národní institut dětí a mládeže v rámci projektu K2 a jeho klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání uspořádal v pátek 29. 11. 2013 v Domě zahraničních služeb druhý Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. K jednán…

20
listopadu

Zrušení Národního institutu dětí a mládeže neznamená konec jeho aktivit

Národní institut dětí a mládeže k 31. prosinci 2013 přestane existovat. Většina jeho agend přejde pod Národní institut pro další vzdělávání.

21
října

Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání I

Kulatého stolu, který uspořádal Národní institut dětí a mládeže v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2, se zúčastnili zástupci neziskových organizací pracujícících s dětmi a mládeží, středisek volného času …

2
září

Kvalita v neformálním vzdělávání – potřebujeme ji?

Na téma kvality a konkurenceschopnosti organizací zájmového a neformálního vzdělávání jsme hovořili s ředitelem Odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Michalem Urbanem.

2
září

Projekt K2 pokračuje i v roce 2014

Přípravy ke sloučení Národního institutu dětí a mládeže s Národním institutem pro další vzdělávání jsou v plném proudu...

2
srpna

„Ókápéčko“ může pomoci nastartovat profesní kariéru

Jak prezentovat znalosti a dovednosti získané díky zájmovému a neformálnímu vzdělávání zaměstnavatelům a vzdělavatelům, abychom je zaujali? Umíme to? Může nám při tom pomoci Osobní kompetenční portfolio...

27
června

Neformální vzdělávání – co to je a proč je uznávat?

Téma uznávání neformálního vzdělávání je stále aktuálnější nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie. Touto problematikou se intenzivně zabývají také kolegové ze Slovenského institutu mládeže – IUVENTA prostřednictvím projektu „Komp…

12
června

Jak rozpoznat své silné i slabé stránky? Sebehodnocením...

V rámci projektu K2 provedl Národní institut dětí a mládeže Analýzu úvodního dotazníkového šetření v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Podrobná zjištění obsahuje závěrečná zpráva z šetření.

11
června

Závěrečná zpráva z úvodní analýzy projektu K2

Hodnotí střediska volného času a nestátní neziskové organizace svoji činnost a jaké k tomu používají nástroje? Jaký je vztah zástupců těchto organizací k uznávání výsledků neformálního vzdělávání? Podrobná zjištění naleznete v…

7
června

Úvodní konference otevřely projekt K2

V březnu a květnu 2013 proběhly úvodní konference jednotlivých klíčových aktivit projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

5
června

V práci s dětmi nechtějí ustrnout...

V prostorách Hub, s. r. o., v Praze na Smíchově  se 31. května 2013 na Úvodním semináři k řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání setkali pacovníci organizací neformálního vzdělávání. Akci uspořádal Národní institut dětí a mládeže …

29
května

Ministr školství Petr Fiala navštívil Národní institut dětí a mládeže

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala zavítal v úterý 28. května 2013 mezi pracovníky Národního institutu dětí a mládeže.

13
května

Mohou být neziskovky "ziskové"?

O přínosu neziskových organizací pro oblast neformálního vzdělávání a o tom, jak jim v jejich práci může pomoci projekt K2, jsme hovořili s garantkou Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání Mgr. Danielou Havlíčkovou.

4
dubna

Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013 (TZ)

V konferenčním centru CITY v Praze proběhla koncem března úvodní konference projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání na téma uznávání výsledků neformolního vzdělávání v České republice.

4
dubna

Cesty k uznávání

Koncem března (27. 3. 2013) se v Praze konala úvodní konference projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Jejím hlavním tématem byla diskuze o uznávání neformálního vzdělávání. S garantkou klíčové aktivity Metodická podpora…

26
února

Cesta ke kvalitě v neformálním vzdělávání (TZ)

Úvodní konference projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání se uskuteční 27. března 2013 v sále EMPIRIA konferenčního centra City v Praze. Její účastníci budou diskutovat o současném stavu uznávání neformálního vzdělávání u…

19
února

Projekt Klíče pro život skončil, jeho aktivity pokračují…

S manažerkou projektu K2 Irenou Hoškovou jsme hovořili o jeho cílech a přínosu pro organizace zájmového a neformálního vzdělávání a také o návaznosti na končící projekt Klíče pro život.

28
ledna

K2 – příležitost pro odvážné… (TZ)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od října 2012 realizují národní projekt s názvem: K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Po prvních měsících nezbytných administrativ…

V této rubrice Vám nabízíme přehled nejdůležitějších informací o dění v projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání prostřednictvím článků a tiskových zpráv.

Naleznete zde také

a) Grafický manuál projektu K2,

b) loga a logolinky projektu K2

Dále si můžete prohlédnout závazná pravidla publicity projektu K2, která musejí být dodržována při medializaci jeho aktivit:

a) Příručka OP VK č. 6 - …

více »

Newsletter duben

Podporované prohlížeče