Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz
Česká rada dětí a mládeže www.crdm.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Národní institut dětí a mládeže www.nidm.cz
Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času www.avpvc.cz
Asociace vychovatelů školských zařízení www.avsz.cz
Fakulta tělesné kutury Univerzity Palackého – Olomouc ftk.upol.cz
RPIC-ViP s.r.o. www.rpic-vip.cz
Svaz průmyslu a dopravy ČR www.spcr.cz
Hospodářská komora ČR www.komora.cz
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR www.spddm.org
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu www.nipos-mk.cz
AIESEC ČR www.aiesec.cz
Věda nás baví, o.p.s. www.vedanasbavi.cz
The Duke of Edinburgh's International Award Czech Republic www.dofe.cz
Hestia www.hest.cz
4 fulnek www.4fulnek.cz
InEurope www.ineurope.cz
Educator  
Hodina H www.hodinah.cz
Místní akční skupina Šipka www.massipka.cz
Občanské sdružení Altus www.osaltus.cz
Asociace turistických oddílů mládeže www.a-tom.cz
Hnutí Brontosaurus www.brontosaurus.cz
Ing. Miroslav Pavel  
Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. www.askcr.cz
Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina www.rdmkv.cz
Junák – svaz skautů a skautek ČR www.skaut.cz
Skřítek o. s. www.skritek.org
YMCA v ČR www.ymca.cz
VETERAN GREEN  
Hnutí GO! www.hnuti-go.cz
RC HEŘMÁNEK www.rc-hermanek.cz
Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty www.dvojcata.net
Eduin www.eduin.cz
Gymnázium a střední odborná škola, Podbořany www.gsospodborany.cz
Spolu dětem www.spoludetem.cz
Duha Dlažka www.dlazka.cz
CID o.s. cidpraha8.cz
TJ Sokol Karlín www.sokol-karlin.eu
Project Education s.r.o. www.project-education.cz

Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží – čas jednat

Podpisem Memoranda na Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání v r. 2011 signatáři  upozornili na důležitost podpory úsilí v oblasti uznávání kompetencí získaných mimo formální vzdělávání. Téma uznávání výsledků neformálního vzdělávání se stává jedním z velkých témat současné doby. V Memorandu se deklarují tyto základní výzvy:

- hledat cesty pro rozvoj neformálního vzdělávání a podporu osob pracujících s dětmi a mládeží;

- vytvářet prostředí, v němž pracovníci mají možnost využívat znalostí a dovedností získaných v rámci neformálního vzdělávání;

- podporovat myšlenku uznávání neformálního vzdělávání odstraňováním veškerých bariér – fyzických, ekonomických, sociálních a kulturních, které mohou bránit uplatnitelnosti na trhu práce.

Podporované prohlížeče