NIDM » Informační servis »

Tiskové zprávy

Další z konferencí rezortního úkolu Významná historická výročí - odkaz velkých Čechů byla tentokrát věnována osobnosti Karla IV.
Pražský happening  k celoevropské kampani Information right now! Young people are asking se uskuteční ve středu 16. 5. 2012 od 14:00 do 18:00 na Náměstí Míru.
Slavnostní vyhlášení 9. ročníku literární, historické a fotografické soutěže Daniel 2012.
Uvedení dezinformace MfDNES na pravou míru.
Národní institut dětí a mládeže podpořil tvořivost dětí a jejich zájem o veřejný prostor.
MŠMT vyhlašuje Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015. Programy jsou součástí naplňování usnesení vlády ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013.
Národní institut dětí a mládeže převzal záštitu nad společným a společensky zodpovědným projektem společností Henkel ČR a Ahold (značky Albert).
Formulář přihlášky do projektu firem Henkel a Ahold, který 1 milionem korun podporuje projekty zaměřené na zdravý životní styl.
Informace k projektu Není nám tojedno, který s podporou firem Henkel a Ahold ve výši 1 milionu Kč umožňuje podávat mladým lidem a institucím, jež s nimi pracují, vlastní projekty na podporu zdravého životního stylu.
Výzva firem Henkel a Ahold k podávání projektů v rámci akce Není nám to jedno, zaměřené na podporu zdravého životního stylu a dotované asi 1 milionem Kč.