Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

T-expedice začíná

Jako každým rokem i tentokrát startuje on-line vzdělávací systém TALNET nabídkou na společnou atraktivní akcí účastníků, která se neodehrává před monitory počítačů, ale ve skutečné přírodě.

Mladí badatelé míří do Radnic                               

 

Již potřetí přivítá město Radnice na Rokycansku a okolí mladé badatele, kteří se zde účastní T-expedice. Jedná se o badatelskou aktivitu Talentcentra Národního institutu pro další vzdělávání, při které žáci ve věku 14 – 18 let realizují své badatelské záměry. Ty si sami vypracovali a obhájili je před komisí expertů během přípravného období.

Letos se bude zkoumat složení rostlinstva v nedaleké přírodní rezervaci, bude se provádět průzkum vodního ptactva v povodí Berounky, bude se bádat o osudu obětí holokaustu v Radnicích. Dále se badatelé budou zabývat výzkumem sluneční aktivity, vyhledáváním planetek a možností vytvoření EKG a pulzního oxymetru za použití freewarového software.

Prezenční část T-expedice začíná 22.8. a končí 30.8. Zvláštní poděkování patří radnické ZŠ, která tento rok T-expedici hostí.