Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

Politice postavené na strachu a nenávisti se musíme postavit

Vyjádření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k rostoucím veřejným projevům nenávisti a nesnášenlivosti ze 3. července 2015

Kateřina ValachováS velkým znepokojením jsem sledovala středeční demonstraci proti imigraci na Václavském náměstí v Praze. Považuji za naprosto nepřijatelné, aby se ve veřejném prostoru objevovaly takové symboly, jako jsou šibenice. Zásadně také odmítám všechny projevy podněcující násilí a nenávist vůči etnickým, náboženským i dalším společenským skupinám.

Považuji za důležité, aby se o tak komplexních otázkách, jako je problematika migrace a situace ve Středomoří, vedla odpovědná diskuse. Odsuzuji populismus a demagogii některých politických uskupení, která se snaží svou kampaň postavit na nesnášenlivosti a vytváření nálady strachu a ohrožení. Politice postavené na strachu a nenávisti se musíme postavit a trvat na demokratickém charakteru naší společnosti, založené na svobodě občanů a na dodržování lidských práv.

Události posledních dní jasně ukazují, že demagogii a vyvolávání atmosféry strachu musíme čelit právě posilováním aktivního občanství a demokratických hodnot. Vzdělávání k demokracii a odpovědnému občanství se ukazuje jako velmi aktuální a potřebná role našeho školství. Budu proto usilovat o významnější podporu výchovy k aktivnímu občanství a vzdělávání k demokracii na všech úrovních našeho vzdělávacího systému.