NIDM » Informační servis »

Aktuality

Jako každým rokem i tentokrát startuje on-line vzdělávací systém TALNET nabídkou na společnou atraktivní akcí účastníků, která se neodehrává před monitory počítačů, ale ve skutečné přírodě.
Tento soubor obsahuje program konference Dítě v krizi - Zlín 1. až 2. června 2015.
1. a 2. června ve zlínském interhotelu Moskva proběhl pod záštitou Ing. Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu PČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR XVII. celorepublikový seminář Dí…
Vyjádření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k rostoucím veřejným projevům nenávisti a nesnášenlivosti ze 3. července 2015
Akreditovaný odborný seminář
Ve středu 8. dubna se v prostorách MŠMT koná konference Mistr Jan Hus - významná osobnost našich dějin. Miroslav Žák toto téma rozvíjí svým komentářem. 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Národní institut pro další vzdělávání se rozhodly u příležitosti 120. výročí narození Přemysla Pittra uspořádat 19. února 2015 konferenci nazvanou „Odraz 1. světové války ve škole a ve sp…
Konference propojující problematiku dětského světa s první velkou světovou válkou i s jejími důsledky pro život jednoho z nejvýznamnějších mužů našich moderních dějin Přemysla Pittra se uskutečnila za podpory NIDV.
Jak pokračují vzdělávací aktivity bývalého NIDM v oblasti neformálního vzdělávání.
Článek podává přehlednou reflexi kulatého stolu k výzkumům o mediálním chování českých dětí a mládeže včetně odkazů na hlavní prezentace.
Stručná prezentace Tomáše Machalíka o Národním registru výzkumů o dětech a mládeži.
Příspěvek Hany Maříkové (MŠMT), která představila hlavní výsledky některých výzkumů mediálního chování dětí a mladistvých jak z Evropy, tak od nás.
Prezentace Renaty Týmové (Česká televize) – Výzkumy životního stylu dětí jako podklad pro programové schéma „ČT Déčko“
Prezentace Hany Friedlaenderová (Mediaresearch) o  preferencích sledovanosti TV pořadů u dětí mladšího školního věku.
Prezentace vytvořená u příležitosti návštěvy ministra školství, mládeže a tělovýchovy v NIDM dne 28. května 2013.
„Kéž by se nikdy nezrodila myšlenka, ze které vyroste ohavný zločin.“
Talentcentrum NIDM vydalo nový sborník literárních prací přihlášených do soutěže Daniel.