Informační servis

Vítejte na stránkách nového informačního servisu!

Jejich posláním je přinášet objektivní, užitečné zprávy a nabízet je všem, které zajímá nejen volnočasové vzdělávání dětí a mládeže, ale i další vzdělávání pedagogických pracovníků, již se dětem a mladým lidem mimo školní lavice věnují.

Svým obsahem navazují tyto stránky na informace přicházející z jednotlivých oddělení Národního institutu dětí a mládeže ((NIDM), ať už jde o Talentcentrum, Oddělení neformálního vzdělávání, Oddělení zahraniční spolupráce a další), které jsou publikovány v samostatných webových sekcích (viz levá postranní lišta). Čím se ale témata informačního servisu od aktualit a informací těchto oddělení liší?

Témata, která se vám snažíme poskytovat zde, jsou do jisté míry publicistická, a měla by tudíž procházet napříč celým spektrem zájmového a neformálního vzdělávání a hlavně celým spektrem NIDM a jeho přidružených oddělení a projektů. Rubriky jako Rozhovory, Reportáže, či Publikace si kladou za cíl nejen informace zprostředkovávat, ale také je vám nabízet uceleně, v co možná nejpřehlednější formě.

Jednoduše řečeno: informační servis je asi jediný způsob, jak uchopit poznatky veškerých aktivit NIDM, předat vám je (mnohdy jen formou řazených odkazů) a vysvětlit tak, čím vším vlastně Národní institut dětí a mládeže ve své podstatě je.

Nedivte se ale, prosím, že informací, o nichž tu mluvíme, není prozatím dost. Servis, který vám je bude postupně přinášet, je službou novou a jeho další rubriky se v současné době profilují…

redakce webu

 

Napište nám, ať už zde postrádáte informace jakéhokoli typu. Rádi se necháme inspirovat.

E-mailová adresa pro zasílání námětů a připomínek, týkajících se obsahu těchto stránek i celého webu NIDM, je: milos.solc@nidm.cz.


INFORMAČNÍ SERVIS Informační servis
12. října
Pětkrát o Karlu IV. a pokaždé originálně
Další z konferencí rezortního úkolu Významná historická výročí - odkaz velkých Čechů byla tentokrát věnována osobnosti Karla IV.
INFORMAČNÍ SERVIS Informační servis
14. srpna
T-expedice začíná
Jako každým rokem i tentokrát startuje on-line vzdělávací systém TALNET nabídkou na společnou atraktivní akcí účastníků, která se neodehrává před monitory počítačů, ale ve skutečné přírodě.
INFORMAČNÍ SERVIS Informační servis
5. srpna
Vždycky jsem byl trochu jiný
Prakticky na všech celorepublikových kolech jazykových soutěží v posledních letech bylo možné potkat Jana Zeleného. Úspěšně bodoval i v chemické a biologické olympiádě či v SOČ. Nyní s ním přinášíme rozsáhlejší rekapitulační rozhovor…
INFORMAČNÍ SERVIS Informační servis
31. července
Celostátní seminář Dítě v krizi - program
Tento soubor obsahuje program konference Dítě v krizi - Zlín 1. až 2. června 2015.

NIDM »

Informační servis

Evropská komise zahájila on-line veřejné konzultace o budoucnosti svých programů mobility pro období po roce 2013 včetně svého záměru vytvořit kartu Mládež v pohybu, která mladým lidem poskytne výhody a slevy.
Co je RSS a jak si lze tyto zprávy přečíst? Již nemusíte navštěvovat každý den tytéž weby, používejte službu RSS.